Umów się na prezentację

Polityka prywatności aplikacji Softlex

Polityka prywatności aplikacji Softlex

To jest polityka prywatności aplikacji Softlex, która wyjaśnia w jaki sposób Kambit Sp. z o.o. wykorzystuje, przechowuje i przetwarza informacje, które są zbierane od użytkowników końcowych („Ciebie”)

Jako firma zobowiązujemy się do przejrzystości i ochrony prywatności danych osobowych. Zalecamy dokładne przeczytanie niniejszej polityki prywatności i skontaktowanie się z nami w razie jakichkolwiek pytań. Nasza polityka prywatności może ulec zmianie lub aktualizacji w czasie.
W przypadku zmiany polityki prywatności zaktualizujemy stronę https://softlex.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji


1. Wsparcie przez e-mail

Gdy wysyłasz wiadomość e-mail do pomocy technicznej bok@softlex.pl, przechowujemy zapis naszej komunikacji. Obejmuje to adres e-mail, imię i historię konwersacji. Pomaga nam to opracowywać, dostarczać, chronić i ulepszać nasze produkty, usługi, treści i komunikację z klientami.


2. Usługi stron trzecich i dostęp do informacji

W oparciu o uzasadnione interesy (w rozumieniu art. 6 lit. f RODO) Softlex korzysta z usług podmiotów zewnętrznych świadczonych przez IQ.pl Sp. z o.o. do gromadzenia i przechowywania danych. Dane te są wykorzystywane do ciągłego ulepszania i utrzymywania aplikacji Softlex. Dane te są przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Polsce, gdzie działają wymienione usługi. Informacje na temat certyfikatów usługi znajdziesz na stronie https://www.iq.pl/certyfikaty.

Możemy udostępniać Twoje informacje (jak opisano powyżej) stronom trzecim wyłącznie w sposób opisany w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

Możemy ujawnić informacje dostarczone i automatycznie zebrane przez użytkownika:

 • wyłącznie na żądanie uprawnionych do tego organów państwa, w szczególności po przedstawieniu stosownych dokumentów potwierdzających potrzebę posiadania tych danych do prowadzonych postępowań.
 • naszym zaufanym dostawcom usług, którzy pracują w naszym imieniu, nie korzystają w sposób niezależny z informacji, które im ujawniamy, i zgodzili się przestrzegać zasad określonych w niniejszym oświadczeniu o ochronie prywatności.

 

2.1 Softlex zbiera poniższe informacje:

 • Adres IP z jakiego następuje logowanie do usługi.
 • Dane użytkowania, imię oraz nazwisko


Dane gromadzone przez Softlex są udostępniane w celu pracy w systemie . Dane nie będą udostępniane innym produktom i usługom Kambit S. z o.o., nie będą wykorzystywane do testów porównawczych i marketingu, ani w sprzedaży produktów Kambit Sp. z o.o..
Oprogramowanie może automatycznie zbierać niektóre informacje nieosobowe, na przykład informacje o korzystaniu z Oprogramowania (do danych statystycznych). Aplikacja nie gromadzi informacji o lokalizacji Twojego urządzenia


2.1.2 Przetwarzane przez nas dane osobowe są przechowywane przez okres uznany za konieczny dla spełnienia celu, w jakim zostały zebrane (w tym zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów i regulacji prawnych).

Zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j.: Dz.U. 2018 poz. 1000, ze zm.) masz prawo poprawiania, uzupełniania, uaktualniania, sprostowania oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych, w tym celu możesz skontaktować się z nami pocztą elektroniczną na adres bok@softlex.pl.


2.2 Raportowanie awarii aplikacji Softlex

W przypadku awarii usługi proszę nas informować przesyłając email na adres bok@softlex.pl
Dane przesyłane do nas (dane, które logujemy) w przypadku awarii:

 • Opis awarii
 • Dane kontaktowe

będą wykorzystywane jedynie w celu udostępnienia specjalistom wsparcia technicznego.


2.3 Aplikacja Softlex wymienia dane z usługami Google:

za pomocą interfejsu API Kalendarza Google tworzy/edytuje/usuwa zadania  na wskazanym kalendarzu użytkownika


2.4 Dalsze szczegóły

Szczegółowe informacje na temat warunków i zasad korzystania z usług można znaleźć w: strona https://softlex.pl/polityka-prywatnosci-aplikacji


3. Reklama

Aplikacja Softlex nie wykorzystuje danych w celu wyświetlania spersonalizowanych reklam


4. Bezpieczeństwo

Powierzone Administratorowi dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa:

 • Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
 • o ochronie danych),
 • Ustawie z dnia 10.05.2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2018 poz. 1000 ze zm.),
 • Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, ze zm.).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych, o którym mowa w tej części oświadczenia jest konieczne do realizacji umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą (na przykład, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania usługi) przetwarzanie odbywa się na podstawie umowy.


5. Kontakt

Jeśli masz jakieś pytania, wątpliwości lub uwagi dotyczące niniejszej polityki prywatności, skontaktuj się z nami przez e-mail bok@softlex.pl lub pocztą na adres:
Kambit Sp z o.o.
ul. Grzybowska 87
00-844 Warszawa


6. Skargi

Mamy nadzieję, że nie będzie takiej konieczności, lecz w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych osobowych, należy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres: bok@softlex.pl. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Osoby fizyczne mają również prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Więcej informacji na temat praw osób oraz sposobu wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, można uzyskać na www.puodo.gov.pl.