https://www.traditionrolex.com/11

https://www.traditionrolex.com/11

Administracja publiczna | Program do Windykacji, Windykator Należności dla Prawników, Prawniczy System EPU, Oprogramowanie Firm Windykacyjnych, Komputerowy Programy Windykacyjny, Program

Administracja publiczna

Softlex to aplikacja przeznaczona do prowadzenia windykacji administracyjnej.


Soflex zapewnia kompleksową obsługę windykacji administracyjnej od przyjęcia spraw, wygenerowania upomnień oraz tytułów wykonawczych.
Może być zasilany na trzy sposoby: ręczną rejestrację spraw, import danych w jednym z wielu formatów lub stałym połączeniu z dowolnym programem.
Podczas wdrożenia przygotowujemy odpowiedni zestaw pism i wydruków oraz wprowadzamy nazewnictwo zgodne z Państwa procesem.
Softlex to bezpieczeństwo logowania i system uprawnień oraz archiwizacji pozwalający ograniczyć dostęp do danych tylko upoważnionym osobom.
Program może być udostępniony w wersji serwerowej lub intranetowej.
Wdrożenie naszej aplikacji to instalacja oraz zestaw szkoleń kadry pozwalający na pełne jej wykorzystanie.
Na życzenie klienta możemy stworzyć indywidualny system raportowania i statystyk zgodny z Państwa systemem organizacyjnym, wspierający wykonanie wewnętrznej analityki. Istnieje również możliwość integracji systemu SoftLex z innymi systemami informatycznymi, zapewniając pomiędzy nimi automatyczną wymianę danych
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z zakresu windykacji cywilnej i administracyjnej.

Softlex znajduje zastosowanie w instytucjach

 • Urzędy Pracy

  Windykacja należności na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia, braku spłaty zwrotu dotacji, refundacji.

 • Ośrodki Pomocy Społecznej

  Windyakacja należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, dochodzonych na rzecz gminy, powiatu czy województwa, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Strefy Płatnego Parkowania

  WIndykacja należności z niezapłaconych opłat za parkowanie w strefie, bądź dodatkowych opłat związanych ze strefą.

 • Urzędy Miast i Gmin

  Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych, windykacja należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd, prowadzenie postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej.


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
5 + 3 =

https://www.traditionrolex.com/11

https://www.traditionrolex.com/11