Administracja publiczna

Softlex to aplikacja przeznaczona do prowadzenia windykacji administracyjnej.


Soflex zapewnia kompleksową obsługę windykacji administracyjnej od przyjęcia spraw, wygenerowania upomnień oraz tytułów wykonawczych.
Może być zasilany na trzy sposoby: ręczną rejestrację spraw, import danych w jednym z wielu formatów lub stałym połączeniu z dowolnym programem.
Podczas wdrożenia przygotowujemy odpowiedni zestaw pism i wydruków oraz wprowadzamy nazewnictwo zgodne z Państwa procesem.
Softlex to bezpieczeństwo logowania i system uprawnień oraz archiwizacji pozwalający ograniczyć dostęp do danych tylko upoważnionym osobom.
Program może być udostępniony w wersji serwerowej lub intranetowej.
Wdrożenie naszej aplikacji to instalacja oraz zestaw szkoleń kadry pozwalający na pełne jej wykorzystanie.
Na życzenie klienta możemy stworzyć indywidualny system raportowania i statystyk zgodny z Państwa systemem organizacyjnym, wspierający wykonanie wewnętrznej analityki. Istnieje również możliwość integracji systemu SoftLex z innymi systemami informatycznymi, zapewniając pomiędzy nimi automatyczną wymianę danych
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z zakresu windykacji cywilnej i administracyjnej.

Softlex znajduje zastosowanie w instytucjach

 • Urzędy Pracy

  Windykacja należności na jednorazową działalność gospodarczą, zasiłek dla bezrobotnych, inne niesłusznie pobrane zasiłki, doposażenia, braku spłaty zwrotu dotacji, refundacji.

 • Ośrodki Pomocy Społecznej

  Windyakacja należności z tytułu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej, z tytułu opłat określonych przepisami ustawy o pomocy społecznej oraz z tytułu nienależnie pobranych świadczeń, dochodzonych na rzecz gminy, powiatu czy województwa, a także zwrot nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego

 • Strefy Płatnego Parkowania

  WIndykacja należności z niezapłaconych opłat za parkowanie w strefie, bądź dodatkowych opłat związanych ze strefą.

 • Urzędy Miast i Gmin

  Egzekucja administracyjna należności publicznoprawnych, windykacja należności cywilnoprawnych naliczanych przez Urząd, prowadzenie postępowań dotyczących udzielenia ulg w spłacie zaległych należności cywilnoprawnych, koordynacją działań dotyczących udzielania pomocy publicznej.


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
8 + 1 =