https://www.traditionrolex.com/11

https://www.traditionrolex.com/11

Dział windykacyjny | Program do Windykacji, Windykator Należności dla Prawników, Prawniczy System EPU, Oprogramowanie Firm Windykacyjnych, Komputerowy Programy Windykacyjny, Program

Dział windykacyjny

Softlex to aplikacja przeznaczona do zarządzania należnościami w dziale windykacyjnym firm lub korporacji.


Softlex to program, który zapewnia kompleksową obsługę dłużników w zależności od procedur windykacyjnych. System umożliwia prowadzenie spraw we własnym zakresie lub poprzez outsorcowanie ich na zewnątrz.
Podczas wdrożenia ustalamy z klientami zakres realizowanego procesu w firmie. Może on być ograniczony jedynie do pobrania informacji o zaległościach i eksportowania danych do podmiotów zewnętrznych. Przy tej okazji dedykujemy rozwiązania pozwalające również aktualizować salda na dokumentach, wyznaczać zakres prowadzonej windykacji i zwracać informację o prowadzonych postępowaniach.
Możemy również wprowadzić rozwiązanie, które pozwoli prowadzić w swoim zakresie windykację polubowną, a jedynie zlecać podmiotom zewnętrznym sprawy przeznaczone do windykacji sądowej. W tym przypadku również umożliwiamy ponowny import informacji o prowadzonych postępowaniach.
Kolejnym rozwiązaniem przeznaczonym dla większych firm lub korporacji może być wprowadzenie pełnej platformy z dostępem dla podmiotów zewnętrznych prowadzących określone części procesu i raportujące na bieżąco. Mamy doświadczenie w tego typu rozwiązaniach, w których dla jednej firmy pracuje kilka Kancelarii Prawnych i Adwokackich dostarczając bieżącej informacji niezbędnej do raportowania.

Zapewniamy również usprawnienie procesów u naszych klientów w celu optymalizacji kosztów prowadzonej działalności.
 

Posiadamy wieloletnie doświadczenie w tworzeniu rozwiązań z zakresu windykacji polubownej i sądowej.

Softlex wspiera firmę na każdym etapie procesu windykacyjnego

 • Kontakt
  z dłużnikiem

  System obsługuje komunikację: SMS, E-mail, Call Center, wysyłka pism.

 • Scenariusze
  windykacyjne

  Automatyczne generowanie zadań, prowadzenie całości procesu w systemie.

 •  Postępowania sądowe

  Obsługa postępowań sądowych w tyrbie zwykłym oraz EPU. Automatyka i pełna komunikacja z EPU.

 •  Egzekucja komornicza

  Obsługa postępowań komorniczych. Wnioski komornicze wysyłane przez EPU, bądź jako "papierowy wniosek".

 • Import
  danych

  Mechanizmy importu danych: sprawy, wpłaty, informacje komornicze.

 • Raporty
  dla zarządów

  Raportowanie procesu na wszystkich etapach windykacji, kontorola prowizji, 

 • Rozliczenia

  Rozliczenia  z kancelariami zewnętrznymi (kontrola prowizji).

 • Integracje

  Integracje z systemami zewnętrznymi: EPU, BIGi, giełdy wierzytelności, systemy DMS.

 • Support

  Pełna opieka serwisowa świadczona przez cały okres współpracy.

 • Rozwój

  Stały rozwój aplikacji, zmiany związane ze zmianą przepisów, sugestiami klientów.


Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
9 + 3 =

https://www.traditionrolex.com/11

https://www.traditionrolex.com/11