Umów się na prezentację

Przez szereg lat wypracowaliśmy swój własny model współpracy z klientem oparty na trzech głównych zasadach, stosowanych odpowiednio do zakresu projektu: zdefiniowaniu problemu/potrzeby, dostępności konsultantów oraz bieżącym wsparciu wdrożonego oprogramowania.

 

Zdefiniowanie problemu/potrzeby


Konsultanci Kambit w oparciu o wieloletnie doświadczenie są w stanie w możliwie krótkim czasie zdiagnozować oczekiwania Klienta.  Poprzez problemy które pomagamy rozwiązywać rozumiemy problem z klientami, rynkiem oraz współpracownikami.
Proces opiera się na następujących krokach

 • określenie problemu (np komunikacja z klientem) lub potrzeby (np. raporty dla klientów)
 • analiza potencjonalnego rozwiązania
 • ustalenie szczegółów z Klientem
 • wdrożenie zmian w systemie lub rozwiązanie poprzez zmianę konfiguracji

 

Dostępność konsultantów


Kambit stawia na jakość opieki Klienta poprzez dostępność i fachowość osób zajmujących się tą sferą w firmie.

Bieżące wsparcie powdrożeniowe


konsultacje dotyczące optymalizacji metod korzystania z funkcji systemu,

 • konsultacje dotyczące zaawansowanych metod konfiguracji systemu,
 • konsultacje dotyczące zaawansowanych metod obsługi i różnych zastosowań systemu w bieżącej pracy firmy,
 • pomoc przy uzgadnianiu danych,
 • konsultacje dotyczące organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem w powiązaniu z możliwościami i funkcjami udostępnianymi przez system,
 • instalację nowych wersji systemu,
 • odtwarzanie uszkodzonych baz danych, pomoc w poszukiwaniu błędów spójności logicznej danych,
 • inne prace usługowe związane z bieżącym wykorzystywaniem systemu.